Rekreationsfiske i havsområdet

pallot

Kemis havsområde lämpar sig för rekreationsfiske av alla slag. Stadens byggnader och Stora Ensos och Metsä-Botnias fabriker är ett synligt inslag i landskapet vid området för fritt fiske. I riktning mot det öppna havet finns stora fjärdar och grynnor. Vattenkvaliteten är god i Kemi trots träförädlingsindustrin i området. Naturliga fiskbestånd: Gädda, abborre, gös, sik, siklöja, harr, havsöring, lax, braxen, lake. Utplanterade fiskbestånd: Lax, havsöring, regnbågsforell, sik. I Bottenvikens naturliga fiskbestånd ingår havslekande sik, som är en småväxt variant av sik. Laxfiskarna, vandringssik och lax härstammar från de älvar som utmynnar i Bottenviken. Harr förekommer naturligt i havsområdet. Tätare bestånd finns vid grund på öppna havet.

Fiske får bedrivas i området året om. På havet fiskar man med drag och kastspö, metspö och pimpelspö. På vinter pågår säsongen för pimpelfiske fram till slutet av april.