Parker

pallot

Parker, alléer och grönområden är en väsentlig del av Kemi. De skapar trivsel och höjer kvaliteten på boendet och livet i Kemi. Staden har satsat på att förbättra stadsbilden bl.a. genom att hålla strandområdena öppna för allmänheten, sköta om parkerna och se till att det finns tillräckligt med grönområden i alla stadsdelar.

I Kemi centrum finns breda alléer som används flitigt av fotgängare och hundägare. Under den mörka årstiden bjuder belysningen i träden på glädje och ljus i rusket. I Kemi finns sammanlagt 80 hektar olika parkområden.

Havsparken

En av de äldsta parkerna i staden är Havsparken, som är en sevärd plats nära stadens centrum. I parken finns bland annat en lekpark, ett rökpörte som fungerar som museum, en labyrint, historiska bodar och gamla Rådhuset där det finns en restaurang.
Parken avgränsas av Kauppakatu, Urheilukatu och Meripuistokatu samt i väst Luulajantie, som skiljer parken från havet. På Luulajanties sida kantas parken av gamla magasin. Området utsågs till park redan i stadens första detaljplan av L. I. Lindqvist år 1869. Området var dock i huvudsak en naturlig skog och ett blockfält fram till år 1893, då en parkpaviljong (rådhuset) byggdes på parkens högsta punkt. Byggnaden ritades av arkitekt Waldemar Wilenius.

Inre hamnens park

Parken har en fast anslutning till Havsparken. Parken avgränsas av magasinen i inre hamnen, Meripuistokatu och Rantabulevardi samt av en backe som leder till Havsparken. Före krigen fanns det en lagerbyggnad av betong i svackan nedanför backen. Tyskarna sprängde byggnaden tillsammans med kajerna när de retirerade från Kemi. Här har också funnits en sommarteater. Parkens landmärke är en staty som påminner om krigsbarnens öden. Skulptören är Sanna Koivisto.

Mansikkanokka park

Parken i Mansikkanokka består i huvudsak av naturliga skogsmarker. I området finns friluftsleder. Mitt i området finns ett smalt gräsfält med utsikt till badstranden. Mansikkanokkas ständer lockar särskilt med dess sandstrand, där det står klassiska badhytter bland björkarna.
I Mansikkanokka park finns också en frisbeegolfbana, gymnastikställningar och ett vindskydd.

Hahtisaari park

I Hahtisaari park finns bland annat skulpturen StoneAge av Keijo Nevaranta från år 1998. Konstverket i röd granit är en variant av de stenar som står kvar i Stonehenge. Hahtisaari park är ett populärt ställe för evenemang. T.ex. musikfestivalen Satama Open Air har ordnats i parken i flera år.