Motionsleder

pallot

Ruutinrannapolku 94100 Kemi

Kemi stads motionstjänster upprätthåller motionsleder i olika stadsdelar. Motionsledernas längd och svårighetsgrad varierar och en del av lederna har belysning. Längs motionslederna finns vindskydd för pauser och rekreation.

På motionsleder som lämpar sig för löpning och gång finns stationer för motionsjournal, kilometerstolpar, informationstavlor och skyltar.

På vintern används motionslederna för skidåkning.

Rastning av hundar är tillåtet endast på sommaren. Hundarna ska vara kopplade.

Du hittar de motionsleder som beskrivs nedan på vidstående karta.
Sauvosaari motionsled
Längden av den belysta motionsleden som går nära Sauvosaari idrottspark är 1 km.

Pertajärvi motionsled

Från Takajärvi går en led genom skogen, där vandraren genast får njuta av lugnet i naturen. Leden är 17 km lång och belyst längs hela dess sträckning. I Pertajärvi finns ett vindskydd och nära Takajärvi badstrand finns en konditionsstation med träningsutrustning.

Jussapäkki motionsled
Leden är 2,6 km lång och belyst.

Kuivanuoro-Mustakari motionsled

Kuivanuoro-Mustakari motionsled är 3 km lång. Leden är inte belyst.

Hepola-Paavonkari motionsled

Motionsleden, som börjar vid Paavonkari idrottsplan, är belyst och dess längd är 3,1 km.
Från motionsleden finns en förbindelse till Kirnuvaara i Simo kommun (förbindelsens längd 6,5 km). Leden är belyst och det finns också ett vindskydd i Kirnuvaara.

Ajos motionsled
Motionsleden är belyst och dess längd är 2,6 km.

Kiikeli närskog
Det havsnära Kiikeli har varit populärt som rekreationsområde bland kemiborna i flera årtionden. På detta område visas exempel på hur den lokala befolkningen och industrin kan leva vid sidan av varandra på ett hållbart sätt. Kiikeli är populärt året om. Närskogen är lätt att nå. Startpunkten för den tillgängliga leden ligger alldeles nära Kemi centrum.

Kiikeli bro är startpunkten för en rekreationsled som är öppen året om (2,4 km fram och tillbaka). Framme vid havet finns ett tillgängligt utsiktstorn och ett vindskydd, som är perfekt för en vilopaus vid en öppen eld. Vid vindskyddet får du betrakta lägerbålets lågor och naturens olika fenomen – midnattssolen på sommaren och de tindrande stjärnorna på vintern. Den som har lyckan med sig får se det arktiska norrskenet, som framträder tidvis från höst till vår.

Tankokari stig
Veitsiluoto fiskeområde, som ligger söder om staden i stadsdelen Rytikari finns ett närfiskeområde som sköts av fiskeföreningen Veitsiluodon Kalamiehet. Runt sötvattenbassängen går Tankokari stig, som är 3,5 km lång. Vid stigen finns fyra vindskydd och bryggor. Området är också berömt som ett ställe där man ofta påträffar sällsynta fågelarter. I fågeltornet är det möjligt att ägna sig åt fågelskådning på våren och hösten.