Kemi Oy:s traditionsutställning – på beställning

pallot

044 0451 156

info@merilapinmatkailuoppaat.fi

Pajusaarentie 129 94200 Kemi

Staden Kemi står på träben. Såg- och träindustrin har haft stor inverkan på stadens historia. Den som är intresserad av industrihistoria kan besöka Traditionsutställningen vid huvudkontoret i Karihaara. Utställningen ger en heltäckande presentation av träindustrins uppkomst och utveckling i regionen.

Traditionsutställningen berättar om bygget av Kemibolagets fabrik på 1800-talet, presenterar en detaljerad modell av sågholmen Laitakari och skildrar om sjukhusets, skolans och arbetarbostädernas första tid. I utställningen presenteras också minnen om kultur, idrott och fritidsaktiviteter och arbetarrörelsens historia  Som ett minne av fabriksledningens glamour visas en Rolls Royce från år 1921, med vilken även Republikens president åkte under sina besök.

Öppen enligt överenskommelse.