Jägaretapper

pallot

044 0451 156

info@merilapinmatkailuoppaat.fi

Keskuspuistokatu 56 94100 Kemi

I allmän betydelse användes benämningen ”jägaretapp” för en av jägarrörelsens verksamhetsformer. Det var ett nätverk som hjälpte män som ville bli jägare och jägare på uppdrag att röra sig mellan olika delar av Finland och utbildningscentrumet Lockstedter Lager i Tyskland. Jägarrörelsens etappleder gick genom Lappland och Nordbotten till Sverige. Etappen i Kemi bildades i september 1915 och avvecklades efter att en angivare avslöjat etappen den 6 januari 1916.

På väggarna till etapphus som finns kvar finns minnesplaketter som berättar om tiden. Minnesmärket för etappen i Kemi åren 1915–1917 finns i parken bredvid järnvägsstationen. Etappkansliets minnesplakett finns på väggen till förutvarande Halonens hus. På väggen till flervåningshuset i korsningen av Valtakatu och Meripuistokatu finns i sin tur en tavla som berättar om resandehemmet Osula.

Guidade rundvandringar kan beställas av guideföreningen Meri-Lapin matkailuoppaat ry.