Fisketillstånd

pallot

I statens allmänna vattenområden utanför byagränserna räcker  fiskevårdsavgiften som fisketillstånd. Fiskevårdsavgiften ska betalas av personer som är 18–64 år och fiskar med drag eller fångstredskap eller fiskar efter kräfta.  Fiskevårdsavgiften ger rätt till fiske med ett drag i nästan hela landet. På vissa ställen behöver fiskaren dessutom tillstånd av vattenområdets ägare. Fiskevårdsavgiften används för att förvalta fiskevattnen och sköta fiskbestånden samt övervaka och ge råd till fiskare.

Utanför Kemi stad finns ett år 1994 grundat område för fritt rekreationsfiske. Området är avsett för både stadsbor och turister.  I området krävs endast statens fiskevårdsavgift. En fiskare som är under 18 år eller över 65 år behöver inte betala fiskerivårdsavgiften.

Området för tillstånd för fiske med handredskap i Bottenvikens fiskeområde täcker de privata vattenområdena från Torneå till Simo. Tillståndet berättigar till fiske med handredskap utan begränsning av antalet spön. Om fisket i dessa områden sker endast med ett spö, behöver fiskaren endast avlägga fiskevårdsavgiften. Mer information om området för rekreationsfiske och tillståndet för fiske med handredskap finns på webbplatsen för Kemi stad.

Till Bottenvikens område för fiske med fångstredskap hör små vattenområden i havsområdet mellan Kemi och Karleby som förvaltas av Fortstyrelsen. Mer ingående information om vattenområdena finns i förteckningen över vattenområden.

De privata vattnen i havsområdet längs kusten från Torneå till Simo ägs av delägarlag, och du behöver delägarlagets fisketillstånd, om du fiskar med drag och använder fler än ett spö per person.

Till fiskestället i Veitsiluoto ska tillstånd alltid köpas.

  • Tillståndet kan köpas som ett mobiltillstånd via tjänsten Kalakortti.com. Tillståndet kosta 15 €/kalenderdygn eller 12 €/8 h under ett kalenderdygn. Dessutom debiterar säljaren en expeditionsavgift om 2 €. Med nätbetalningen får köparen tillståndet inom 5 minuter, och butiken är öppen varje dag dygnet runt.
  • Fisketillstånd säljs också på NESTE Lapintuuli, Veitsiluodontie 19. Servicestationen håller öppet dygnet runt.
  • Från Lapintuuli kan du också hyra en båt på fiskestället.

Fiske vid  Isohaara i Kemi älv kräver alltid tillstånd:

  • Kemijokisuun kalastuskeskus, dvs. fiskecentret för Kemi älvs mynning (Virtatie 59, Kemi) säljer fisketillstånd till Isohaara. Tillståndet kostar 17 €/dygn.
  • Centret hyr också ut fiskeredskap och båtar.