Ortodoxa kyrkan i Kemi

pallot

044 5115 741

oulu@ort.fi

Lehtokatu 31 94100 Kemi

Ortodoxa kyrkan i Kemi, Johannes Döparens födelses kyrka, är en av de tre kyrkorna som ägs av ortodoxa församlingen i Uleåborg. Kyrkan ligger i stadsdelen Koivuharju i Kemi.

Kyrkan blev färdig i början av 1960-talet. Den var ursprungligen ett bönehus avsett särskilt för evakuerade karelare och petsamobor, men byggdes om och vigdes till kyrka på 1970-talet.

Ikonerna i kyrkans ikonostas har målats av bildkonstnären Nina Vanas från Kemi.