Lekparker

pallot

Lekparkerna i Kemi erbjuder en fungerande och trygg lekmiljö för barn. Där kan de växa och utvecklas, för lek är barnens arbete. I Kemi finns 30 lekparker. Det betyder att det finns en lekpark nära varje hem. Alla lekparker som staden underhåller och driver är utrustade bl.a. med gunga och sandlåda, men det finns också aktiviteter för barn i skolåldern.

Lekparkerna underhålls inte på vintern.