Kemi kyrka

pallot

040 848 9347

Kirkkopuistokatu 9 94100 Kemi

Kemi kyrka, som ritades av arkitekt Josef Stenbäck, blev färdig år 1902. Den är en långkyrka av tegel med två sidoskepp. Arkitekturen visar intryck av den kontinentala nygotiken. Särskilt tydligt är detta i det imponerande runda fönstret ovanför huvudingången och i de stora fönstren på altarväggen. Intryck av gotiken syns också i kyrktornet, de små tornen och kyrkans gavlar.

Kyrksalens valv och utstående stödpelare påminner om de stora katedralerna i Europa. Den enkla inredningen och knappa dekoren anknyter i sin tur till traditionerna inom bygget av stenkyrkor i Finland.