Kemi älv

pallot

Kemi älv är Finlands längsta älv. Den utmynnar i havet vid Kemi stad längst inne i Bottniska viken. Enligt vissa beräkningar är älven totalt 550 kilometer långt. Den får sin början i små bäckar i ryska och finska Lappland, flyter genom obebyggda ödemarker och, särskilt nedströms, även genom områden som i ökande grad påverkats av människans verksamhet. Det gemensamma tillståndet för Kemi älvs mynning täcker cirka fem kilometer av älven från Isohaara kraftverk till havet.

Fiske vid  Isohaara i Kemi älv kräver alltid tillstånd:

  • Kemijokisuun kalastuskeskus, dvs. fiskecentret för Kemi älvs mynning (Virtatie 59, Kemi) säljer fisketillstånd till Isohaara. Tillståndet kostar 17 €/dygn.
  • Centret hyr också ut fiskeredskap och båtar.