Kätkävaara

pallot

Leirikätkä 74 97140 Muurola

Kätkävaara är en kal höjd i norra delen av Tervola kommun. Toppområdena av den 189 m höga Kätkävaara består av blockmarker. I Kätkävaara har påträffats tecken på den äldsta bosättningen i Norra Finland. Kätkävaara är ett populärt mål för naturutflykter. I området finns en naturstig som har de forna havens strandformationer som tema. Längs stigen finns 19 separata mål att studera. Ringleden är 7 kilometer lång.

Karta över naturstigen