Historiska platser

pallot

Under sin över 150-åriga existens har inte bara havet och älven utan även världshistorien lapat Kemis stränder. Förtrycksperioderna, första och andra världskriget, inbördeskriget, vinter- och fortsättningskriget och många andra omvälvningar har påverkat staden på många olika sätt.