Gräsplaner

pallot

Stadens motionstjänster driver idrottsplaner som betjänar både enskilda invånare och idrottsklubbar i Kemi, men också många idrottsvänner längs Bottenvikens kust.

Det finns stora idrottsplaner i stadsdelarna Sauvosaari, Karihaara och Paavonkari. Planerna får användas fritt utanför de fast bokade tiderna.