Friidrottsplaner

pallot

Friidrottsplanen i Sauvosaari idrottspark med dess löpbanor och tävlingsplatser för olika grenar byggdes om 2020.