Skridskoplaner

pallot

luistelukentat kemi

På vintern öppnar Kemi stad skridskoplaner i olika stadsdelar. För information om planernas lägen och underhåll gå till Tjänsten Fluent.  Planen i Hepola är en bandyplan i full storlek. I Sauvosaari idrottspark finns både en skridskoplan och en rink.