Murhaniemi naturskyddsområde

pallot

Murhaniemi naturskyddsområde grundades 1994 med syfte att erbjuda rekreationsmöjligheter och att bevara en del av naturen vid Bottenvikens kust.

Området passar bra för undervisning och utflykter. Området har en areal på cirka 60 hektar och innefattar en strandlinje på 2,5 kilometer. De största markägarna är staden Kemi och Inakaris samområde.

Murhaniemi ligger framför Kemi, i södra delen av ön Ajos. Det är lätt att köra till området på vägen som leder till oljehamnen på Ajos och sedan ta av till vänster före porten till oljehamnen, till vägen som leder till vindkraftsparken och Murhaniemi.

Mera inforamation.