Grundutställningen Havets och älvens stad

pallot

016 258247

historiallinenmuseo@kemi.fi

Marina Takalon katu 3 94100 Kemi

Kemin Kulttuurikeskus 2017. Kuvaaja Taru Mäkimartti.

Grundutställningen handlar om Kemis och dess närområdes historia, om havets och älvens inverkan på utvecklingen av kulturen, näringarna och träindustrin i regionen. Utställningen har 10 huvudteman och flera underteman.

De arkeologiska inslagen i utställningen skildrar livet tusentals eller hundratals år sedan fram till stadens grundande. Trä- och pappersindustrin presenteras genom fabrikerna, sågarna och arbetarnas boende från 1800-talet till våra dagar. På “Handelsgatan” i utställningen kan besökarna bekanta sig bl.a. med en polisstation, en frisörsalong på 1950-1960-talet, en färg- och tapetbutik samt med servicenäringar och personer i Kemi. Avsnittet om Lapplandskriget och striderna i Kemi berättar om hur kriget drabbade Kemis invånare. Kemi älv presenteras som en led för transporter, virkesflottning och fiske. Havets och sjöfartens historia skildras i hamnavsnittet.

I utställningen finns 15 pekskärmar som ger fördjupad information om utställningens teman. Utställningstexterna är på finska och engelska, men med QR-koder öppnas texterna också på svenska, tyska och ryska.