Rekreationsfiske i havsområdet

pallot

Kemis havsområde lämpar sig för rekreationsfiske av alla slag. Stadens byggnader och Stora Ensos och Metsä-Botnias fabriker är ett synligt inslag i landskapet vid området för fritt fiske. I riktning mot det öppna havet finns stora fjärdar och grynnor. Vattenkvaliteten är god i Kemi trots träförädlingsindustrin i området. Naturliga fiskbestånd: Gädda, abborre, gös, sik, siklöja, harr, havsöring, lax, braxen, lake. Utplanterade fiskbestånd: Lax, havsöring, regnbågsforell, sik. I Bottenvikens naturliga fiskbestånd ingår havslekande sik, som är en småväxt variant av sik. Laxfiskarna, vandringssik och lax härstammar från de älvar som utmynnar i Bottenviken. Harr förekommer naturligt i havsområdet. Tätare bestånd finns vid grund på öppna havet.

Fiske får bedrivas i området året om. På havet fiskar man med drag och kastspö, metspö och pimpelspö. På vinter pågår säsongen för pimpelfiske fram till slutet av april.

Suosittelemme

pallot

Tekemistä Kemissä

husky sled

Boka aktiviteter

Stadsrundtur